Tjänster

Blaziuz utför tjänster i form av bl.a. rådgivning och specialisthjälp i frågor som rör t.ex. inköp av konst, placering av konst, uppbyggande av konstsamling etc.

Var vänlig kontakta Blaziuz för vidare information: info@blaziuz.com